Slide Background
ENDOMETR

 

 

 

ENDOMETR

W Klinice Stomatologicznej SYMBIODENT pomiar długości kanału odbywa się poprzez zastosowanie najnowszej generacji urządzenia elektronicznego endometru Raypex 5 firmy VDW.
Endometr ten mierzy długość kanału z dokładnością co do 0,1 mm, dzięki temu lekarz ma możliwość opracować kanał zęba na pełną długość roboczą. Warto mieć na uwadze, że najczęstszą przyczyną niepowodzeń w leczeniu kanałowym jest niedopełnienie kanałów spowodowane złym pomiarem długości.
Ponadto endometr umożliwia leczenie kanałowe u kobiet w ciąży. Poprzez elektroniczny pomiar długości kanału nie musimy wykonywać zdjęć RVG.