Slide Background

Tomografia komputerowa, Pantomograf cyfrowy, Radiowizjografia

Stożkowa Tomografia Komputerowa CBCT.
Tomografia jest to najbardziej precyzyjne badanie radiologiczne w ujęciu 3D, obejmujące wszystkie struktury twarzoczaszki.

Prawidłowa diagnoza ma najważniejsze znaczenie dla ustalenia właściwego procesu leczenia. W tym celu niezbędne jest wykonanie zdjęć zębowych, pantomograficznych, tomograficznych. Ale to właśnie zdjęcie tomograficzne jest tym najdokładniejszym ! Tomografia stożkowa jest niezawodna w ocenie zębów, struktur otaczających, ustalenia wielkości i zasięgu zmian poprzez dokładne pomiary jak również w badaniu kanałów korzeniowych. Dzięki CBCT lekarz dentysta może precyzyjnie zlokalizować źródło patologii i bólu.

CBCT, jest  również niezbędna przy planowaniu implantacji, daje wszystkie informacje konieczne do przeprowadzenia zabiegu implantologicznego.

Należy pamiętać, ze standardowo do planowania leczenia stomatologicznego wykorzystuje się zdjęcie pantomograficzne czyli 2D. Niestety ze względu na dwuwymiarowość jest to obraz jedynie poglądowy i nie pozwala uzyskać dokładnych pomiarów koniecznych podczas wykonywania niektórych zabiegów.

BEZPIECZEŃSTWO

Nowoczesny aparat stosowany w klinice został stworzony tak, aby zminimalizować ilość promieniowania potrzebnego do przeprowadzenia badania stożkowej tomografii komputerowej.

PANTOMOGRAF

Zdjęcie panoramiczne to podstawowe zdjęcie w diagnostyce stomatologicznej. Zdjęcie przedstawia ogólny stan wszystkich zębów oraz kości szczęki i żuchwy. Stanowi podstawę wstępnego planowania leczenia dentystycznego. Dwuwymiarowy obraz panoramiczny jest  obrazem poglądowym, nie jest  rzeczywisty więc na jego podstawie można dokonać wyłącznie ogólnej oceny stanu uzębienia! W przypadku gdy konieczne jest wykonanie precyzyjnych pomiarów, należy  przeprowadzić  badanie stożkowej tomografii komputerowej CBCT.

 RADIOWIZJOGRAFIA

Do wizualizacji pojedynczych zębów służą zdjęcia radiowizjograficzne. Pomocne są one zwłaszcza w stomatologii zachowawczej oraz endodoncji do kontroli postępu leczenia.