Pacjentka lat 30 zgłosiła się celem poprawy estetyki zębów w górnym i dolnym łuku zębowym.

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta

Klinicznie stwierdzono znaczne skrócenie koron zębowych spowodowane wadą ortodontyczną i nadreaktywnością mięśnia żwacza (bruksizmem)

Przeprowadzono :

 • deprogramację zgryzu
 • zabieg osłabienia mięśnia żwacza toksyną botulinową
 • zabieg wszczepienia implantów w odcinku bocznym
 • wykonanie koron i licówek pełnoceramicznych celem rekonstrukcji zgryzu i poprawy estetyki.

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta

Pacjent lat 45 zgłosił się celem poprawy estetyki zębów i odtworzenia funkcji żucia.

pacjent_przed

Klinicznie stwierdzono starcie patologiczne koron zębowych jak również obniżenie wysokości zwarcia spowodowane niesymetrycznymi brakami zębowymi w odcinku bocznym i zbaczaniem żuchwy w lewo.

U pacjenta przeprowadzono:

 • zabieg wszczepienia implantów w odcinku bocznym
 • deprogramacja zgryzu
 • podanie toksyny botulinowej w mięśnie żwacze w celu ich osłabienia
 • wykonanie koron i licówek pełnoceramicznych oraz koron na implantach celem rekonstrukcji zgryzu i poprawy estetyki na wszystkich zębach szczęki i żuchwy.

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta

Pacjent lat 29, pomimo młodego wieku pacjent posiada jedynie resztkowe uzębienie w szczęce, które w całości kwalifikuje się do usunięcia.

pacjent_przed

Dzięki doskonale zaplanowanemu zabiegowi, pomimo trudnych warunków anatomicznych w ciągu jednego dnia udało nam się przeprowadzić procedurę :

 • usunięcia korzeni pozostałych zębów
 • wszczepienia 4 implantów zębowych
 • 2 godziny po zakończonym zabiegu pacjent otrzymał most tymczasowy osadzony na wcześniej wszczepionych implantach
 • w ciągu jednego dnia pacjent uzyskał zęby o jakich marzył od dłuższego czasu.

W żuchwie dzięki pracy  zespołu lekarzy udało nam się uratować 8 zębów, które zostały:

 • przeleczone  kanałowo
 • wzmocnione wkładami koronowo-korzeniowymi,
 • następnie odbudowane koronami pełnoceramicznymi.

Po pół roku u naszego pacjenta wymieniony został most tymczasowy na ostateczny pełnoceramiczny. Od tej pory pacjent mógł cieszyć się pełnym uzębieniem w szczęce i żuchwie.

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta

Pacjent lat 42.
U pacjenta, na skutek wcześniejszego błędnie przeprowadzonego leczenia stomatologicznego doszło do powstania nieodwracalnych zmian zapalnych w kości o charakterze torbieli, żaden z zębów nie kwalifikował się do dalszego leczenia, zęby zakwalifikowano do ekstrakcji.

created by InCollage

Ze względu na młody wiek pacjent nie wyobrażał sobie funkcjonowania z protezą zębową. W związku z tym postanowiono odtworzyć funkcję żucia i estetyki przy pomocy implantów zębowych.

Przebieg zabiegu:

W ciągu jednego dnia udało nam się przeprowadzić procedurę :

 • ekstrakcji wszystkich zębów w szczęce z wyłuszczeniem zmian zapalnych
 • wszczepienia 6 implantów
 • sterowanej regeneracji zniszczonej przez zmiany zapalne kości szczęki
 • osadzenia mostu tymczasowego

Pacjent opuścił gabinet w posiadaniu pięknego uśmiechu na stałe. Po pół roku wrócił celem wymiany mostu tymczasowego na pracę ostateczną pełnoceramiczną.

Most ostateczny jest niezwykle dokładny, został zaprojektowany i wykonany z wykorzystaniem cyfrowej technologii.

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta

Pacjentka lat 23.

Pacjentka lat 23 zgłosiła się celem poprawy estetyki zębów w górnym i dolnym łuku zębowym.
Klinicznie stwierdzono niedorozwój szkliwa, opóźnione bierne wyżynanie zębów, oraz liczne diastemy międzyzębowe.

Pierwsze z czym należało się uporać to uogólniony stan zapalny dziąseł.

pacjent_przed

Po kilku dniach od profesjonalnie przeprowadzonej higienizacji mogliśmy przystąpić do leczenia chirurgicznego, które obejmowało korektę dziąseł w górnym i dolnym łuku zębowym. Dzięki czemu udało nam się znacznie wydłużyć korony kliniczne zębów i stworzyć poprawny kształt tkanek miękkich.

Następnie przystąpiliśmy do części protetycznej, gdzie wszystkie zęby zostały oszlifowane pod korony pełnoceramiczne. Na czas oczekiwania na pracę ostateczną pacjentka została zaopatrzona w korony tymczasowe.

Po kilku dniach od przeprowadzenia ostatniego zabiegu pacjentka mogła cieszyć się nowym, pięknym uśmiechem.

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta

Pacjentka 20 lat.

Pacjentka zgłosiła się celem poprawy estetyki w odcinku przednim.

Przebieg zabiegu:

Dokonano estetycznego zamknięcia diastem między zębowych poprzez licówki kompozytowe (bonding)

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta

Pacjentka lat 50

Pacjentka lat 50, pomimo młodego wieku u pacjentki wystąpił problem całkowitego bezzębia w szczęce. W ciągu jednego dnia udało nam się przeprowadzić procedurę

 • wszczepienia 4 implantów zębowych
 • 2 godziny po zakończonym zabiegu pacjentka otrzymała most tymczasowy osadzony na wcześniej wszczepionych implantach
 • w ciągu jednego dnia pacjentka uzyskała zęby o jakich marzyła od dłuższego czasu.

Po pół roku u naszej pacjentki wymieniony został most tymczasowy na ostateczny pełnoceramiczny.

Od tej pory pacjentka mogła cieszyć się pełnym uzębieniem w szczęce

*Efekt zabiegu może się różnić od indywidualnych cech pacjenta