Slide Background

IMPLANTOLOGIA

dostępna dla każdego

IMPLANTOLOGIA

To dziedzina stomatologii, która zajmuje się uzupełnianiem utraconych niegdyś zębów.
W ostatnich latach jej dynamiczny rozwój sprawił, że tego typu rekonstrukcje stały się dostępne dla dużej części Pacjentów.

Slide Background

Dzięki zastosowaniu leczenia implantologicznego możemy uzupełniać:

  • braki pojedynczych zębów
  • rozległe braki wielozębowe
  • całkowite braki uzębienia.

Leczenie implantologiczne dzielimy na dwa etapy:

  • etap chirurgiczny (wszczepienie implantu)
  • etap protetyczny (odbudowa protetyczna na implancie).

Czym jest implant?

Gdy brakuje zęba i jego korzenia długoterminowym rozwiązaniem dla naturalnej funkcji jest implant dentystyczny z koroną.

Implant dentystyczny to mała, ale silna śrubka wykonana z biokompatybilnych metali lub ceramiki. Wszczepienie implantu polega na wkręceniu „śruby” w kość szczęki lub żuchwy, która to będzie zastępować  brakujący korzeń zębowy i służyć jako podparcie dla nowego zęba.

Cały zabieg jest bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym, w sterylnych warunkach i co najważniejsze nie wymaga hospitalizacji.
Pacjent bezpośrednio po implantacji może wrócić do domu.
Ból, o ile wystąpi mija zazwyczaj po jednym dniu i można go znieść powszechnie dostępnymi tabletkami przeciwbólowymi.

Okres gojenia trwa między 9, a 12 tygodni w zależności od indywidualnej sytuacji medycznej. Przez ten okres implant zostaje stabilnie zespolony z kością – proces ten nazywa się osseointegracją.

Wygojony sztuczny korzeń służy jako baza dla mocowania indywidualnie wykonanych koron, mostów oraz całych protez zębowych
Slide Background

Dlaczego implant?

Zęby przenoszą siły gryzienia na kość co pozwala utrzymać ją w zdrowiu i prawidłowym kształcie. Jeśli dojdzie do utraty jednego lub kilku zębów, siły te ustają i kość może powoli zanikać. Spowoduje to z biegiem czasu zmianę profilu i wyglądu twarzy.

Implanty mogą zapobiec stopniowemu pogarszaniu się stanu kości ponieważ naśladują działanie prawdziwych korzeni zębów, przenoszą siły gryzienia na kość w naturalny sposób. Konwencjonalne rozwiązania takie jak mosty czy protezy tego nie robią, a tym samym prowadzą do dalszego zaniku kości.

Kolejną zaletą implantów jest brak ingerencji w pozostałe zęby ( nie musimy szlifować zębów tak jak pod klasyczne mosty). Wszystkie konstrukcje osadzane na implantach, poczynając od pojedynczych koron aż po pełno łukowe mosty, są całkowicie niezależne.

Dlaczego implant?

Zęby przenoszą siły gryzienia na kość co pozwala utrzymać ją w zdrowiu i prawidłowym kształcie. Jeśli dojdzie do utraty jednego lub kilku zębów, siły te ustają i kość może powoli zanikać. Spowoduje to z biegiem czasu zmianę profilu i wyglądu twarzy.

Implanty mogą zapobiec stopniowemu pogarszaniu się stanu kości ponieważ naśladują działanie prawdziwych korzeni zębów, przenoszą siły gryzienia na kość w naturalny sposób. Konwencjonalne rozwiązania takie jak mosty czy protezy tego nie robią, a tym samym prowadzą do dalszego zaniku kości.

Kolejną zaletą implantów jest brak ingerencji w pozostałe zęby ( nie musimy szlifować zębów tak jak pod klasyczne mosty). Wszystkie konstrukcje osadzane na implantach, poczynając od pojedynczych koron aż po pełno łukowe mosty, są całkowicie niezależne.

Slide Background

Uzupełnienia ruchome (protezy) na implantach przy bezzębiu.

W pewnych sytuacjach, gdy tradycyjna proteza ma problemy z dopasowaniem i utrzymaniem na podłożu, korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się rekonstrukcja wyjmowana oparta na implantach. Implanty pełnią wówczas rolę zakotwienia dla precyzyjnych elementów retencyjnych umocowanych w protezie co zapewnia lepsze dopasowanie oraz wyższą stabilność niż rozwiązanie konwencjonalne. Proteza jest wyciągana dla przeprowadzenia codziennych zabiegów higienizacyjnych, pozwala to również prawidłowo zadbać o elementy retencyjne osadzone na implantach.

Uzupełnienie stałe pełno łukowe (most) na implantach przy bezzębiu.

Nawet najlepsza konwencjonalna proteza zawsze będzie ciałem obcym w twoich ustach wymagając szczególnej pielęgnacji. W przeciwieństwie do tego, pełna rekonstrukcja wszystkich zębów na implantach pozostaje bezpiecznie na miejscu, wygląda naturalnie i wymaga mniej uwagi.

Z pomocą odpowiednich komponentów protetycznych, brakujące zęby zarówno w szczęce jak i żuchwie mogą zostać uzupełnione w postaci pełnego okrężnego mostu opartego na czterech do sześciu implantach. Zapewnia to stabilne i trwałe podparcie dla sztucznych zębów. W zależności od indywidualnego przypadku tymczasowy most może zostać umocowany już w dniu zabiegu lub zaraz po.

Rekonstrukcja na implantach może przywrócić jakość życia, której mogło brakować od czasu utraty zębów. Przywrócona zostaje zdolność do prawidłowego jedzenia i mówienia. Wzrasta pewność siebie. Pacjent może znowu się uśmiechać co sprawia, że jego wygląd fizyczny staje się atrakcyjniejszy.

Oprócz przywrócenia funkcji zębów, naturalnie wyglądająca i perfekcyjnie dopasowana rekonstrukcja ma ogromy wpływ na wygląd twojej twarzy. Ponieważ implanty odpowiadają działaniom naturalnych zębów dzięki nim siła gryzienia ponownie zostaje przeniesiona na kość. Taka stymulacja pomaga zachować zdrowie i objętość kości, a w efekcie kształt profilu twojej twarzy.

Przebieg leczenia implantologicznego.

Dokładna diagnostyka , indywidualna konsultacja oraz leczenie przygotowawcze są ważnymi elementami dla terapii implantami zakończonej sukcesem.
Leczenie implantologiczne opiera się na kilku krokach:

1. Diagnostyka.

Po zebraniu wywiadu, na podstawie tomografii komputerowej (CBCT), lekarz ocenia dostępne opcje leczenia dla pacjenta. Zalety oraz wady różnych rozwiązań zostają omówione tak aby pacjent został dobrze poinformowany o każdym aspekcie procedury przed podjęciem decyzji. Ważnym aspektem na tym etapie jest odpowiednia ilość kości, która jest niezbędna dla wszczepienia implantu. W przypadku niewystarczającej ilości kości wymagana jest jej odbudowa (augmentacja) przed lub w trakcie implantacji. Dzieje się tak wtedy gdy brak zębowy istniej długi czas i kość już zanikła.<

2. Implantacja.

Lekarz w znieczulenie miejscowym przygotowuje łoże w kości, w którym następnie umieszcza implant. W zależności od indywidualnej sytuacji tymczasowe rozwiązanie może zostać umiejscowione na implancie na okres jego gojenia. Pozwala to cieszyć się swoim nowym uśmiechem już na początku całego procesu leczenia.

3. Okres gojenia – implant zrasta się z kością.

Czas do momentu pełnego umocowania implantu w kości to okres gojenia, który trwa w zależności od przypadku między 9 tygodni a kilka miesięcy. Średnio po około 1 tygodniu usuwa się szwy. Dokładna higiena jamy ustnej jest niezbędna dla pełnego sukcesu gojenia.

4. Wykonywanie uzupełnienia protetycznego

Po okresie gojenia lekarz pobiera wyciski lub cyfrowy skan aby zarejestrować pozycję implantu w jamie ustnej. Następnie wszystkie dane zostają przekazane do laboratorium protetycznego, gdzie technicy przystępują do stworzenia indywidualnego uzupełnienia. Zostanie ono ostatecznie umocowane na implancie.<

5. Umocowanie ostatecznej rekonstrukcji

Ostateczna rekonstrukcja protetyczna zostaje przymocowana do implantu co pozwala uśmiechać się, gryźć i przeżuwać jak wcześniej.
W taki sposób możemy osadzać:

  • korony
  • mosty
  • całe protezy
Odbudowy na implantach są rozwiązaniem trwałym, funkcjonalnym i estetycznym.

Uzupełnienie braków zębowych w odcinku bocznym przy pomocy dwóch implantów, na których osadzono korony pełnoceramiczne

Pierwotnie u pacjenta występował brak skrzydłowy w odcinku bocznym szczęki.

Wykonano podniesienie dna zatoki szczękowej w celu odbudowy masy kostnej i stworzenia miejsca do implantacji.

Wkręcono dwa implanty na których osadzony zostanie most pełnoceramiczny.

Pierwotnie u pacjenta występowało całkowite bezzębie w szczęce.

Wszczepiono 4 implanty celem rekonstrukcji pełnego łuku zębowego . Docelowo osadzony zostanie na stałe most pełnoceramiczny.

Pierwotnie u pacjenta występowało całkowite bezzębie w szczęce.

Wszczepiono 6 implantów celem rekonstrukcji pełnego łuku zębowego. Następnie osadzono na stałe most pełnoceramiczny.